neděle 15. ledna 2017

Z důvodu nemoci  bude místo mě tento týden zastupování.  
16. 1. -  20. 1. 2016 

Pololetní práce z ČJ proběhne v zadaném termínu - 17. 1.
Ve čtvrtek 19. 1. dle plánu test z PD, test z Vl se posune na pátek,

Děkuji za pochopení. P. Balcárková

úterý 10. ledna 2017

Probírané učivo 9. 1. -  13. 1. 2016 

Matematika
 • pololetní písemná práce 12. 1.
 • opakujeme zaokrouhlování, písemné i pamětné násobení, násobení dvojciferným i trojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání, počítání se závorkou, převody jednotek, slovní úlohy

Český jazyk
 • pololetní písemná práce 17. 1.
 • shoda přísudku s podmětem (podmět několikanásobný, podmět nevyjádřený, všeobecný)
 • umět zvláštní případy shody PsP (zápis ve školním sešitu)
 • slovesa - mluvnice kategorie osoba, číslo čas a slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
 • podstatná jména - mluvnické kategorie rod, číslo, pád, vzor
 • slovní druhy
 • význam slov
 • předpony s-, z-, vz-, roz-, bez-, ob-, v-
Úkol: Do 20. 1. si vyberte básničku a naučte se ji zpaměti, jako každý rok proběhne třídní, posléze školní kolo soutěže Pražské poetické setkání.

Vlastivěda

 • vznik České republiky, státní symboly a správa


Přírodověda
 • charakteristika podnebných pásů (tropický, subtropický, mírný, subpolární, polární), rostliny a živočichové v jednotlivých pásmech

Informace pro rodiče
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 4. ledna 2017

Probírané učivo 3. 1. -  6. 1. 2016 

Matematika
 • opakujeme zaokrouhlování, písemné i pamětné násobení, násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání, počítání se závorkou, průměr, převody jednotek
 • slovní úlohy
 • pololetní písemná práce 12. 1.

Český jazyk
 • shoda přísudku s podmětem
 • podmět několikanásobný
 • podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • umět zvláštní případy shody PsP (zápis ve školním sešitu)
 • slovesa - slovesný způsob
 • slovní druhy
 • význam slov
 • předpony s-, z-, vz-, roz-, bez-, ob-, v-
 • pololetní písemná práce 17. 1.

Vlastivěda
 • dobrovolný DÚ z www.pametinaroda.cz - výběr pamětníka v souvislosti s probíranými tématy (2.sv.válka, doba poválečná, 1948, 50. léta), pročíst jeho příběh, do sešitu Vl si zapsat jeho jméno a stručnou osnovu, podle které žák příběh vlastními slovy převypráví
 • 60. léta - 90. léta 20. století, Sametová revoluce

Přírodověda
 • Charakteristika podnebných pásů, rostliny a živočichové v jednotlivých pásmech

Informace pro rodiče
 • 3. - 6. 1. sběr starých mobilů
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 19. prosince 2016

Probírané učivo 19. 12. - . 22. 12. 2016 


Matematika
 • opakujeme zaokrouhlování, písemné i pamětné násobení, násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání, průměr
 • slovní úlohy

Český jazyk
 • podmět holý, rozvitý, několikanásobný
 • podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • shoda přísudku s podmětem
 • umět zvláštní případy shody PsP (zápis ve školním sešitu)

Vlastivěda
 • dobrovolný DÚ z www.pametinaroda.cz - výběr pamětníka v souvislosti s probíranými tématy (2.sv.válka, doba poválečná, 1948, 50. léta), pročíst jeho příběh, do sešitu Vl si zapsat jeho jméno a stručnou osnovu, podle které žák příběh vlastními slovy převypráví
 • 50. léta 20. století

Přírodověda
 • Život v různých podnebných pásech

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho štěstí, zdraví
a
spokojených a úspěšných dnů.


Informace pro rodiče
 • ve čtvrtek 22. 12. malá třídní besídka 4. a 5. hodinu - hry, ochutnávka cukroví
 • od 22. 12. do 2. 1. 2017 vánoční prázdniny, do školy se nastupuje v úterý 3. 1. 2017
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

čtvrtek 1. prosince 2016

Probírané učivo 28. 11. - 9. 12. 2016 


Matematika
 • do 2.12. geometrie - rýsování trojúhelníku (rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý), čtverec a obdélník, v pátek na známky
 • přirozená čísla nad million (i nad miliardu)
 • opakujeme písemné i pamětné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání
 • slovní úlohy

Český jazyk
 • DÚ na pondělí 5. 12.  -  popis, kontrola, jinak se budeme věnovat projektu Vesmír a připravě na čtvrteční test
 • stavba slova - základní skladební dvojice
 • podmět holý, rozvitý, několikanásobný
 • podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • shoda přísudku s podmětem
 • PS 32/2, 33/3, 34/1, 35/2, učebnice 38/11 (ústně)

Vlastivěda
 • 2. světová válka - test z důvodu bruslení posouvám na úterý (na začátek hodiny ČJ)
 • čtvrtek 8. 12. paměti národa - četba ze sbírky vzpomínek pamětníků 2.sv. války a doby poválečné, diskuze

Přírodověda
 • Projekt Vesmír - vzhůru do nekonečna a ještě dál ...  
 • čtvrtek 8.12. test Vesmír (Slunce a sluneční soustava, Země, planety, Měsíc, pohyby Země)


Informace pro rodiče
 • 5. 12. bruslení pod Žižkovskou věží, vyrážet budeme před 10 hod. Pevnější rukavice, vhodné oblečení, možné vlastní brusle a helma, s sebou pití, nasvačíme se před odchodem.  Na ráno AJ, ČJ, není třeba si brát vlastivědu a matematiku, po návratu budu vybírat vypracovaný sloh a pokračovat v projektu Vesmír (mít s sebou referáty)
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem - na vrátnici k dispozici časový harmonogram, do kterého se můžete zapsat 
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 22. listopadu 2016

Probírané učivo 21. 11. - 25. 11. 2016 


Matematika
 • Přirozená čísla nad million (i nad miliardu)
 • porovnávání, zaokrouhlování
 • opakujeme písemné i pamětné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání
 • slovní úlohy
 • příští týden od pondělí GEOMETRIE - typy trojúhelníků, konstrukce, čtverec a obdélník

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný a minulý
 • DÚ na pondělí 28. 11.  - opět si donést oblíbenou hračku (předmět), mít hotov úvod popisu
 • opakování probraných pravopisných jevů
Vlastivěda
 • 2. světová válka
Přírodověda
 • Člověk a vesmír - Slunce a sluneční soustava, Země, planety, Měsíc, pohyby Země


Informace pro rodiče
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem - na vrátnici bude opět k dispozici časový harmonogram, do kterého se budete moci zapsat
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 15. listopadu 2016

Probírané učivo 14. 11. - 16. 11. 2016 


Matematika
 • Přirozená čísla nad milion (i nad miliardu)
 • porovnávání, zaokrouhlování, římské číslice
 • opakujeme písemné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • nová kategorie - způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
 • DÚ na pondělí 21. 11.  - opět si donést oblíbenou hračku (předmět), mít hotov úvod popisu
Vlastivěda
 • 2. světová válka


Informace pro rodiče
 • 14. - 16. 11.  Odstávka školního stravování - je nutné připravit dětem bohatší svačinu !
 • 18. 11. ředitelské volno
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).