pátek 1. července 2016

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny a ještě jednou  moc a moc děkuju za krásné květiny a dárky. 
Pokud někdo z Vás, rodičů, má pěknou fotku ze závěrečného nastoupení na hřišti, prosím, pošlete mi ji na email, ráda jim sem přidám. 

Poslední dny v srpnu sem nahlédněte, pravděpodobně napíšu nové informace k 5. ročníku. 

Tak ahoj (a nashledanou), užijte si bazény, moře, hory a výlety a opatrujte se, ať se v pořádku v září opět sejdeme u nás ve 4. patře :o). 
pondělí 20. června 2016

Probírané učivo 20. 6. - 30. 6. 2016

Matematika
 • rozšiřující učivo Římské číslice, opakování probraného učiva
Český jazyk
 • Souvětí, vzorec souvětí, psaní přímé řeči, opakování probraného učiva
AJ
 • opakování
Přírodověda
 • Ochrana přírody
Vlastivěda
 • Josef II., baroko
Informace pro rodiče
 • Od nového školního roku budou obědy zdraženy o 2 Kč.
 • Už postupně kontrolujte učebnice (a jejich stav).
 • 21. 6. dopravní hřiště, s sebou batoh, pití, svačinu a penál.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 13. června 2016

Probírané učivo 13. 6. - 17. 6. 2016

Matematika
 • opakujeme na závěrečnou písemnou práci (zlomky, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování, převádění jednotek, pamětné sčítání a odčítání, rozklad čísla, slovní úlohy, průměr, obvod a obsah)
Český jazyk
 • opakování na závěrečnou práci (vyjmenovaná slova, koncovky pod.jmen, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, psaní bě/bje a vě/vje, mluvnické kategorie podst.jmen a sloves, pády)
AJ

 • opakování


Přírodověda
 • test (ekosystém louka, lidská obydlí, rybník/řeka)
Vlastivěda
 • Rudolf II., třicetiletá válka, Marie Terezie
 • příprava na test (Jagellonci, Habsburkové, třicetiletá válka a život po ní) 
Informace pro rodiče
 • Od nového školního roku budou obědy zdraženy o 2 Kč.
 • Už postupně kontrolujte učebnice (a jejich stav).
 • 21. 6. dopravní hřiště

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 7. června 2016

Probírané učivo 6. 6. - 10. 6. 2016

Matematika
 • zlomky
 • opakujeme na závěrečnou písemnou práci (zlomky, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování, převádění jednotek, pamětné sčítání a odčítání, rozklad čísla, slovní úlohy, průměr, slovní úlohy)
Český jazyk
 • shoda podmětu s přísudkem - procvičování
 • opakování na závěrečnou práci (vyjmenovaná slova, koncovky pod.jmen, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, psaní bě/bje a vě/vje, mluvnické kategorie podst.jmen a sloves, pády)
AJ


Přírodověda
 • opakování na konci učebnice, příprava na test (ekosystém louka, lidská obydlí, rybník/řeka)
Vlastivěda
 • nástup Habsburků, Rudolf II., třicetiletá válka
 • příprava na test (Karel IV., husitsví, Jagellonci, Habsburkové)
Informace pro rodiče

Škola v přírodě proběhla bez problémů, myslím, že se líbila a s radostí chválím děti za hladký, nekonfliktní průběh ... opravdu byli všichni hodní, poslušní a pořádkumilovní :o).

 • Prosím o kontrolu zvířátek ve vlasech, děkuji.
 • Peníze za fotografie, prosím, v přesné částce vložte do obálky, zalepte a takto mi do pátku 10. 6. předejte. 
 • Od nového školního roku budou obědy zdraženy o 2 Kč.
 • Už postupně kontrolujte učebnice (a jejich stav).
 • ZRUŠENO, VÝSTAVA SE NEKONÁ !!!!  - 8. 6. ARCHITEKTURA PRO KORUNU - interaktivní výstava pro děti k 700. výročí narození Karla IV. , Pražský hrad - Jiřský klášter
 • 21. 6. dopravní hřiště

Na tělocvik půjdeme ve středu 8. 6.  ven.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 31. května 2016

Pozdrav ze školy v přírodě ... právě jsme vyhráli velice těžkou a dlouhou bitvu v přehazované!

A zábava nekončí ...

Všichni jsme v pořádku, jídlo chutná a spíme sladce.  Čekáme na pohledy, tak pište, milí rodičové ! 😉

neděle 22. května 2016

Probírané učivo 23. 5. - 27. 5. 2016

Matematika
 • zlomky
 • síť krychle a kvádru
Český jazyk
 • základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • shoda podmětu s přísudkem - procvičování
 • stále upevňujeme správné psaní i-y v koncovkách podstatných jmen
AJ
 • Lesson 28 str. 72 - 73
 • totéž v PS
 • opakovat měsíce v roce a slovíčka posledních lekcí (úkol pro ty, kteří se ŠvP neúčastní)


Přírodověda
 • ekosystém rybník - rostliny a živočichové rybníků
Vlastivěda
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války - opakovací test
 • Jagellonci na českém trůně
Informace pro rodiče
 • Do pátku 27. 5. mi, prosím, dodejte veškerou dokumetaci na ŠvP, na Potvrzení o bezinfekčnosti mějte datum odjezdu, tj. 30. 5.
 • 24. 5. Ekotým odpady pořádá na školní zahradě Den činu - zábavně-vzdělávací akci pro žáky naší školy
 • 25. 5. dopravní hřiště
 • 26. 5. EKO akce na květen - Včely a včelky, prohlédneme si včely zblízka a bez rizika bodnutí, dozvíme se informace ze života včelího společenství, poznáme včelí řemesla, zjistíme, kde se bere med. Vyzkoušíme si i včelařské nářadí a pomůcky a sladká odměna nás nemine :-)
 • 30. 5. - 3. 6.  Škola v přírodě, Poustky u Žihle, odjezd v 7.30 z ulice Na Balkáně (jako posledně), návrat na totéž místo v pátek kolem poledne.  Do pátku 27. 5.  přinést v označené obálce Potvrzení o bezinfekčnosti s datem DNE ODJEZDU, tj. 30. 5. 2016, dále pak lékařské potvrzení (postačí kopie), kopii kartičky pojištěnce a případné informace k podávaným lékům.
 • adresa:  třída a jméno
               ŠvP Nový Dvůr – Poustky
               331 65  Žihle   
  tel. spojení :  373 395 211 
 • 6. 6. ARCHITEKTURA PRO KORUNU - interaktivní výstava pro děti k 700. výročí narození Karla IV. , Pražský hrad - Jiřský klášter
 • 21. 6. dopravní hřiště

Na tělocvik se pokusíme chodit v případě pěkného počasí ven, dětem řeknu podle počasí předem, ale, prosím, počítejte ve středu se sportovní obuví do školy.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).
Sbíráme PET víčka a suché pečivo.

pondělí 9. května 2016

Probírané učivo 9. 5. - 13. 5. 2016

Matematika
 • procvičování písemného násobení dvojciferným i trojciferným číslem, písemné dělení
 • Diagramy, grafy, tabulky - práce s daty, uč. str. 97-98
 • milion, čtení čísel, porovnávání, rozklad čísla, zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání
Český jazyk
 • stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • pravopisné pětiminutovky - sloupečky na doplňování y/i v koncovkách podstatných jmen a ve vyjmenovaných slovech
AJ

Přírodověda
 • ekosystém rybník - rostliny a živočichové rybníků
Vlastivěda
 • Jan Hus a jeho doba, husitské války
Informace pro rodiče
 • Do pátku 13. 5. mi, prosím, odevzdejte přihlášky do družiny !
 • 11. 5. prodej kytiček (Liga proti rakovině, 1 kytička = 20 Kč)
 • 17. 5.  fotografování
 • 25. 5. dopravní hřiště
 • 26. 5. EKO akce na květen - Včely a včelky, prohlédneme si včely zblízka a bez rizika bodnutí, dozvíme se informace ze života včelího společenství, poznáme včelí řemesla, zjistíme, kde se bere med. Vyzkoušíme si i včelařské nářadí a pomůcky a sladká odměna nás nemine :-)
 • 30. 5. - 3. 6.  Škola v přírodě, Poustky u Žihle, odjezd v 7.30 z ulice Na Balkáně (jako posledně), návrat na totéž místo v pátek kolem poledne.  Do pátku 27. 5.  přinést v označené obálce Potvrzení o bezinfekčnosti s datem DNE ODJEZDU, tj. 30. 5. 2016, dále pak lékařské potvrzení (postačí kopie), kopii kartičky pojištěnce a případné informace k podávaným lékům.
 • adresa:  třída a jméno
               ŠvP Nový Dvůr – Poustky
               331 65  Žihle   
  tel. spojení :  373 395 211 
 • 6. 6. ARCHITEKTURA PRO KORUNU - interaktivní výstava pro děti k 700. výročí narození Karla IV. , Pražský hrad - Jiřský klášter
 • 21. 6. dopravní hřiště

Na tělocvik se pokusíme chodit v případě pěkného počasí ven, dětem řeknu podle počasí předem, ale, prosím, počítejte ve středu se sportovní obuví do školy.
Nový příspěvěk do třídního fondu 100 Kč, děkuji.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).
Sbíráme PET víčka a suché pečivo.