čtvrtek 1. prosince 2016

Probírané učivo 28. 11. - 9. 12. 2016 


Matematika
 • do 2.12. geometrie - rýsování trojúhelníku (rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý), čtverec a obdélník, v pátek na známky
 • přirozená čísla nad million (i nad miliardu)
 • opakujeme písemné i pamětné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání
 • slovní úlohy

Český jazyk
 • DÚ na pondělí 5. 12.  -  popis, kontrola, jinak se budeme věnovat projektu Vesmír a připravě na čtvrteční test
 • stavba slova - základní skladební dvojice
 • podmět holý, rozvitý, několikanásobný
 • podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • shoda přísudku s podmětem
 • PS 32/2, 33/3, 34/1, 35/2, učebnice 38/11 (ústně)

Vlastivěda
 • 2. světová válka - test z důvodu bruslení posouvám na úterý (na začátek hodiny ČJ)
 • čtvrtek 8. 12. paměti národa - četba ze sbírky vzpomínek pamětníků 2.sv. války a doby poválečné, diskuze

Přírodověda
 • Projekt Vesmír - vzhůru do nekonečna a ještě dál ...  
 • čtvrtek 8.12. test Vesmír (Slunce a sluneční soustava, Země, planety, Měsíc, pohyby Země)


Informace pro rodiče
 • 5. 12. bruslení pod Žižkovskou věží, vyrážet budeme před 10 hod. Pevnější rukavice, vhodné oblečení, možné vlastní brusle a helma, s sebou pití, nasvačíme se před odchodem.  Na ráno AJ, ČJ, není třeba si brát vlastivědu a matematiku, po návratu budu vybírat vypracovaný sloh a pokračovat v projektu Vesmír (mít s sebou referáty)
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem - na vrátnici k dispozici časový harmonogram, do kterého se můžete zapsat 
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 22. listopadu 2016

Probírané učivo 21. 11. - 25. 11. 2016 


Matematika
 • Přirozená čísla nad million (i nad miliardu)
 • porovnávání, zaokrouhlování
 • opakujeme písemné i pamětné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání
 • slovní úlohy
 • příští týden od pondělí GEOMETRIE - typy trojúhelníků, konstrukce, čtverec a obdélník

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný a minulý
 • DÚ na pondělí 28. 11.  - opět si donést oblíbenou hračku (předmět), mít hotov úvod popisu
 • opakování probraných pravopisných jevů
Vlastivěda
 • 2. světová válka
Přírodověda
 • Člověk a vesmír - Slunce a sluneční soustava, Země, planety, Měsíc, pohyby Země


Informace pro rodiče
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem - na vrátnici bude opět k dispozici časový harmonogram, do kterého se budete moci zapsat
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 15. listopadu 2016

Probírané učivo 14. 11. - 16. 11. 2016 


Matematika
 • Přirozená čísla nad milion (i nad miliardu)
 • porovnávání, zaokrouhlování, římské číslice
 • opakujeme písemné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • nová kategorie - způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
 • DÚ na pondělí 21. 11.  - opět si donést oblíbenou hračku (předmět), mít hotov úvod popisu
Vlastivěda
 • 2. světová válka


Informace pro rodiče
 • 14. - 16. 11.  Odstávka školního stravování - je nutné připravit dětem bohatší svačinu !
 • 18. 11. ředitelské volno
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 8. listopadu 2016

Probírané učivo 7. 11. - 11. 11. 2016 


Matematika
 • Přirozená čísla nad million (i nad miliardu)
 • čtení a zápis čísel, rozvinutý zápis, porovnávání, zaokrouhlování
 • opakujeme písemné násobení dvojciferným číslem u čísel nad milion, písemné dělení, sčítání, odčítání

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • nová kategorie - způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
 • DÚ na pondělí 14. 11.  - donést si oblíbenou hračku (předmět) rozumné velikosti (aby se vešla do igelitky) na sloh

Přírodověda
 • Člověk a vesmír

Vlastivěda
 • 2. světová válka


Informace pro rodiče
 • ZMĚNA V DOPRAVĚ NA ŠKOLNÍ AKCE - je třeba, aby žák starší 10 let měl "Doklad o nároku na zvláštní cenu jízdného" nahraný na čipové kartě (Lítačka) nebo papírový doklad vydaný DPP za poplatek 20 Kč.  Pokud nic takého dítě nevlastní, musí mít jízdenku v ceně 12 nebo 16 Kč na jednu cestu !!!
 • Martinské čtení 10.11. od 16 hod, jste srdečně zváni :-)
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn.  Nutné mít průkazku nebo 2x jízdenku v ceně 16 Kč.
 • 14. - 16. 11.  Odstávka školního stravování - je nutné připravit dětem bohatší svačinu !
 • 18. 11. ředitelské volno
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 1. listopadu 2016

Probírané učivo 31. 10. - 4. 11. 2016 

Matematika
 • Přirozená čísla nad miliardu
 • čtení a zápis čísel, rozvinutý zápis, porovnávání, zaokrouhlování

Český jazyk
 • Slovesa - mluvnické kategorie
 • nová kategorie "způsob"

Přírodověda
 • Člověk a vesmír - Slunce a sluneční soustava

Vlastivěda
 • Samostatné Československo


Informace pro rodiče
 • POZOR ZMĚNA -  focení V PÁTEK 4.11. (pouze ti, kteří odevzdají objednávkový formulář)
 • ZMĚNA V DOPRAVĚ NA ŠKOLNÍ AKCE - je třeba, aby žák starší 10 let měl "Doklad o nároku na zvláštní cenu jízdného" nahraný na čipové kartě (Lítačka) nebo papírový doklad vydaný DPP za poplatek 20 Kč.  Pokud nic takého dítě nevlastní, musí mít jízdenku v ceně 12 nebo 16 Kč na jednu cestu !!!
 • Martinské čtení 10.11. od 16 hod, jste srdečně zváni :-).
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn.  Nutné mít průkazku nebo 2x jízdenku v ceně 16 Kč.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 24. října 2016

Probírané učivo 24. 10. - 25. 10. 2016 


Matematika
 • zajímavá matematika - skupinová práce
 • početní operace do jednoho milionu (dělení, násobení, sčítání, odčítání)
 • jednotky objemu 19/3, 4, 5, 7

Český jazyk
 • předpony s-, z-, vz-
 • význam slov - skupinová práce

Přírodověda
 • Test z nerostných surovin
 • Půda
Protože jsou ve čtvrtek podzimní prázdniny a my přijdeme o další hodinu přírodovědy, vezmeme si ji hned v pondělí  24. 10. místo slohu. Tedy nezapomeňte - v pondělí bude přírodověda !!!

Vlastivěda
 • 1. světová válka


Informace pro rodiče
 • 3.11. focení (pouze ti, kteří odevzdají objednávkový formulář)
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 17. října 2016

Probírané učivo 17. 10. - 21. 10. 2016 - vzhledem k mojí nepřítomnosti ponechávám učivo z minulého týdne

Matematika
 • početní operace do jednoho milionu (dělení, násobení, sčítání, odčítání)
 • 13/5, 15/1, 15/6, 17/6, 17/8, 17/3, 18/6, 19/1
 • čas 16/4, hmotnost 18/4
 • jednotky objemu 19/3, 4, 5, 7
 • stále procvičujte násobilku
 • každý den pětiminutovka : písemné dělení, násobení sčítání, odčítání

Český jazyk
 • každý den budeme formou krátkých cca 10 min. testů procvičovat pravopisné jevy jako je shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova a skupiny hlásek bě/bje, vě/vje 
 • předpony s-, z-, vz-
 • význam slov
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)
 • Čtení - příběhy o dětech, výběr knihy s dětským hrdinou, krátké shrnutí, doporučení ostatním, ilustrace

Přírodověda
 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy a drahé kovy, energetické suroviny (paliva)
 • Dokončujeme myšlenkovou mapu (rudy a energetické suroviny/paliva) podle textu v učebnici
Protože jsou příští týden ve čtvrtek podzimní prázdniny a my přijdeme o další hodinu přírodovědy, vezmeme si ji hned v pondělí 24. 10. místo slohu. Tedy nezapomeňte - v pondělí bude přírodověda !!!

Vlastivěda
 • 1. světová válka


Informace pro rodiče
 • 3.11. focení (pouze ti, kteří odevzdají objednávkový formulář)
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).