pondělí 17. října 2016

Probírané učivo 17. 10. - 21. 10. 2016 - vzhledem k mojí nepřítomnosti ponechávám učivo z minulého týdne

Matematika
 • početní operace do jednoho milionu (dělení, násobení, sčítání, odčítání)
 • 13/5, 15/1, 15/6, 17/6, 17/8, 17/3, 18/6, 19/1
 • čas 16/4, hmotnost 18/4
 • jednotky objemu 19/3, 4, 5, 7
 • stále procvičujte násobilku
 • každý den pětiminutovka : písemné dělení, násobení sčítání, odčítání

Český jazyk
 • každý den budeme formou krátkých cca 10 min. testů procvičovat pravopisné jevy jako je shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova a skupiny hlásek bě/bje, vě/vje 
 • předpony s-, z-, vz-
 • význam slov
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)
 • Čtení - příběhy o dětech, výběr knihy s dětským hrdinou, krátké shrnutí, doporučení ostatním, ilustrace

Přírodověda
 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy a drahé kovy, energetické suroviny (paliva)
 • Dokončujeme myšlenkovou mapu (rudy a energetické suroviny/paliva) podle textu v učebnici
Protože jsou příští týden ve čtvrtek podzimní prázdniny a my přijdeme o další hodinu přírodovědy, vezmeme si ji hned v pondělí 24. 10. místo slohu. Tedy nezapomeňte - v pondělí bude přírodověda !!!

Vlastivěda
 • 1. světová válka


Informace pro rodiče
 • 3.11. focení (pouze ti, kteří odevzdají objednávkový formulář)
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 10. října 2016

Probírané učivo 10. 10. - 14. 10. 2016

Matematika
 • převody jednotek délky a času
 • magické čtverce
 • početní operace do jedné miliardy (dělení, násobení, sčítání, odčítání)

Český jazyk
 • pondělí- test
 • každý den budeme procvičovat pravopisné jevy jako je shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova a skupiny hlásek bě/bje, vě/vje 
 • předpony s-, z-, vz-
 • význam slov
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)
 • Čtení - příběhy o dětech, výběr knihy s dětským hrdinou, krátké shrnutí, doporučení ostatním, ilustrace

Přírodověda
 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy a drahé kovy, energetické suroviny (paliva)
 • na čtvrtek DÚ ! 

Vlastivěda
 • 1. světová válka


Informace pro rodiče
 • 3.11. focení (pouze ti, kteří odevzdají objednávkový formulář)
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • 6. 12. konzultace spojené s vánočním jarmarkem
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pátek 30. září 2016

Probírané učivo 3. 10. - 7. 10. 2016

Matematika

 • v pondělí 3. 10. písemná práce z geometrie (bod, úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha přímek - kolmost, rovnoběžnost, osa úsečky)
 • převody jednotek délky a času
 • kružnice a kruh, uč. str. 115
 • konstrukce trojúhelníku, uč. str. 116 - 117
 • druhy trojúhelníků, str. 118
 • magické čtverce


Český jazyk

 • předpony s-, z-, vz- 
 • shoda přísudku s podmětem - upevňování
 • vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen - upevňování
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)


Přírodověda
 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy a drahé kovy


Vlastivěda

 • politické probuzení
 • Rakousko-Uhersko (dualismus)


Informace pro rodiče
 • každý čtvrtek (stejně jako loni) píšeme diktát
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • ve středu dětem končí vyučování v 11.40, ale na oběd chodí družinové děti až ve 12. 35. Počítejte s tím v případě vyzvedávání.
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • pozor na správně zadané platby pro družinu a jídelnu (stále se objevují chyby), nutnost uvádět VS
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • od října sběr starého pečiva a papíru
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium
Jsem moc vděčná za spoustu nových čistých papírů a kapesníků, kterými jsme teď na dobu podzimu a zimy velmi dobře zásobeni, a vůbec bych zde ráda poděkovala všem rodičům za dosavadní bezvadnou spolupráci. 


Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 21. září 2016

Probírané učivo 19. 9. - 23. 9. 2016

Matematika
 • opakování učiva 4. ročníku, násobilka a s ní spojené písemné násobení a dělení
 • převody jednotek délky a času
 • na příští týden nachystejte pomůcky na geometrii 

Český jazyk
 • předpony roz-, bez-, ob-, v-, pod-, nad-
 • opakování učiva 4. ročníku - VS, koncovky podstatných jmen, shoda PsP
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)


Přírodověda
 • člověk a neživá příroda

Vlastivěda
 • vláda  Marie Terezie a Josefa II. , národní obrození, vynálezy
 • v pondělí 26.9. test (učit se podle myšlenkových map v sešitě)
Informace pro rodiče
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • ve středu dětem končí vyučování v 11.40, ale na oběd chodí družinové děti až ve 12. 35. Počítejte s tím v případě vyzvedávání.
 • prosím o důkladnou kontrolu vlasů - stále řešíme opakovaný výskyt vší, ve škole proběhla dezinsekce, rušíme ručníky, tělocvik je nutné brát domů (tenisky lze ve třídě ponechat, proto bude fajn je dát do zvláštního sáčku/tašky)
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • pozor na správně zadané platby pro družinu a jídelnu (stále se objevují chyby), nutnost uvádět VS
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • od října sběr starého pečiva a papíru
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium
Jsem moc vděčná za spoustu nových čistých papírů a kapesníků, kterými jsme teď na dobu podzimu a zimy velmi dobře zásobeni, a vůbec bych zde ráda poděkovala všem rodičům za dosavadní bezvadnou spolupráci. 


Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

čtvrtek 15. září 2016

15. 9. Komunitní zahrada na Smetance ... do záložky Akce a fotografie přidány nové fotky a info o programu.

pátek 9. září 2016

Probírané učivo 12. 9. - 16. 9. 2016

Matematika

 • opakování učiva 4. ročníku, učebnice str. 5 - 8 (sčítání, odčítání, dělení, násobení, rozvinutý zápis čísel, číselné řady)

Český jazyk

 • stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka
 • předpony roz-, bez-
 • opakování učiva 4. ročníku - VS, koncovky podstatných jmen, shoda PsP
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)

Přírodověda

 • průřezové téma Mezilidské vztahy
 • člověk a neživá příroda

Vlastivěda

 • vláda Josefa II. , české země za Rakouska-Uherska, národní obrození, vynálezy
Informace pro rodiče
 • 15. 9. Exkurze do komunitní zahrady Smetanka, odchod ze školy v 8.40. Program Uzavřený cyklus jídla. OBSAH PROGRAMU : od talíře ke kompostu a zase zpět. A jak to funguje v otevřeném vnitrobloku, kde nežijí jen lidé? Ochutnáme jídlo z cyklu, ukážeme si sběr dešťové vody a hospodaření s ní. A zjistíme, jak jednoduché to může být i ve městě. Podle sezóny se naučíme rozpoznávat jedlé rostliny a zjistíme, co můžeme sklidit ještě na podzim.
 • 20. 9. se konají u nás ve třídě v 18.00 třídní schůzky (tř.důvěrníci v 17.30 v učebně 2.A). Vybírat budeme příspěvek do KPŠ 300 Kč.
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • ve středu dětem končí vyučování v 11.40, ale na oběd chodí družinové děti až ve 12. 35. Počítejte s tím v případě vyzvedávání.


Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

čtvrtek 1. září 2016

Aktuality z 1. dne

A je to tady !
Důležité úkoly pro rodiče a žáky - stručně:
 • přihláška do družiny v pondělí 5. 9.  !!! 
 • NEDRUŽINOVÉ DĚTI : prosím do ŽK do Jiných sdělení informaci o tom, jak bude Vaše dítě chodit domů (samo po obědě, bez oběda, v doprovodu kohosi apod.)
 • doplňte společně informace na 1.str. ŽK, změny mi, prosím, ještě raději osobně zdůrazněte, je to tak pro mě snazší, děkuji
 • rodiče prosím  v ŽK o podpis Školního řádu a vlepených informací, důležité, budu kontrolovat
 • TF 600 Kč
 • kufřík na Vv, lepidlo, nůžky
 • připravit pomůcky na G
 • nejpozději v pondělí 5.9. přinést věci na Tv 
 • krabička kapesníků a pokud máte možnost tak i papíry, buďz jedné strany popsané nebo moc rádi budeme i za čisté (ty šetřívám), také děkuji
Musím říct, že všichni jsou za ty dva měsíce zase nějak větší, vypadají krásně odpočinutě a moc jim to sluší.  :-) 
Je to báječná parta !!! 
Takže : novému školnímu roku 2016 / 2017 zdar !