pondělí 20. března 2017

Probírané učivo 20. 3. -  24. 3. 2017 


Matematika
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • procvičujeme přivlastňovací přídavná jména
 • opakujeme psaní i/y podle vzorů MLADÝ, JARNÍ
 • stupňování přídavných jmen
 • zájmena mě /mně

Vlastivěda
 • ve čtvrtek 23. 3. opakovací práce ze severních a západních Čech (podle sešitu a učebnice)
 • jižní Čechy

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava

Informace pro rodiče
 • rodičovská schůzka 21. 3. od 18. 00 ve třídě 5. A 
  • vybíráme 1700 Kč na ŠvP
  • 5.6.  sraz v 7. 30 v ulici Na Balkáně (křižovatka ulic Na Balkáně a K Lučinám)
  • návrat 9. 6. kolem poledne, nutné nahlásit případné obědy a přechod do odpolední družiny
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8. Cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 27. února 2017

Probírané učivo 27. 2. -  3. 3. 2017 

Matematika
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory MLADÝ, JARNÍ, PŘIVLASTŇOVACÍ
 • stále budeme psát průběžně kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP a VS

Vlastivěda
 • severní Čechy

Přírodověda
 • Člověk je součástí přírody

Informace pro rodiče
 • jarní prázdniny 13. - 17. 3. 2017
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 21. února 2017

Probírané učivo 20. 2. -  24. 2. 2017 

Matematika
 • písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem (píšeme kontrolní pětiminutovky)
 • dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení
Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory MLADÝ, JARNÍ, PŘIVLASTŇOVACÍ
 • stále budeme psát průběžně kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP a VS

Vlastivěda
 • Východní Čechy
 • v pondělí 27. 2.  opakovací test na východní Čechy

Přírodověda
 • Třídění živých organizmů

Informace pro rodiče
 • jarní prázdniny 13. - 17. 3. 2017
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 15. února 2017

Probírané učivo 13. 2. -  17. 2. 2017


Matematika
 • písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
 • pamětné násobení a dělení (i se zbytkem) - např. 8.5, 46:7, 17.6,  30.5, 420:6 , píšeme testy
 • dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory
 • stále budeme psát kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP

Vlastivěda
 • nová kapitola "Východní Čechy"
 • projekt Praha známá i neznámá - vypracovat na zadané téma referát (poloha, vznik, zajímavosti, legendy, stručná historie místa), obrázek (může být i kreslený), uvítám i fotografii z návštevy místa (lze poslat na můj email). STRUČNĚ, JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ - vlastní slova, žádné opisování  !!! 

Přírodověda
 • Třídění živých organizmů

Informace pro rodiče
 • 16. 2. vzdělávací program na téma závislost, poté spěcháme na bruslení (10.30 - 11.00), s sebou pevné rukavice (minule měli někteří obyčejné látkové - jde o bezpečnost nikoli o zimu !), průkazku na tramvaj nebo lístek, čepice případně helma (ztlumení nárazu). Tento den nejsou potřeba žádné učební pomůcky.
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 6. února 2017

Probírané učivo 6. 2. -  10. 2. 2017 


Matematika
 • osová souměrnost
 • písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem
 • pamětné násobení a dělení (i se zbytkem) - např. 8.5, 46:7, 17.6,  30.5, 420:6 , píšeme testy
Český jazyk
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • procvičování určování vzorů a pádů na známky
 • koncovky podstatných jmen na známky
 • SLOH 13. 2. - za domácí úkol popis pracovního postupu na téma "KRÁLOVSKÁ SNÍDANĚ" ... jak bys pro sebe (nebo pro někoho drahého) připravil tu nejlepší "královskou" snídani. 

Vlastivěda
 • střední Čechy - práce s mapou, povrch, vodstvo, hospodářství, rekreace
 • ve čtvrtek test "střední Čechy",  nová kapitola "Východní Čechy"
 • domácí úkol na 13. 2.  projekt Praha známá i neznámá - vypracovat na zadané téma referát (poloha, vznik, zajímavosti, legendy, stručná historie místa), obrázek (může být i kreslený), uvítám i fotografii z návštevy místa (lze poslat na můj email). STRUČNĚ, JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ - vlastní slova, žádné opisování  !!! 

Přírodověda
 • Třídění živých organizmů

Informace pro rodiče

Velice chválím báječné výsledky v matematických soutěžích, které předminulý týden proběhly. Vendulka patří k těm nejúspěšnějším řešitelům a postupuje do obvodního kola Pythagoriády, o fous (tedy o bod) unikla účast také Jonášovi a Honzovi Procházkovi.
 • 7. 2.  prodej koláčků - výtěžek této charitativní akce jde na projekt adopce na dálku (20 Kč), děkujeme!
 • 7. 2.  školní kolo soutěže Pražské poetické setkání (5. hodina ve 2.C), za naši třídu bojuje Pavlínka a Anička
 • 16. 2. vzdělávací program na téma závislost, poté spěcháme na bruslení (10.30 - 11.00), s sebou pevné rukavice (minule měli někteří obyčejné látkové - jde o bezpečnost nikoli o zimu !), průkazku na tramvaj nebo lístek, čepice případně helma (ztlumení nárazu).
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 30. ledna 2017

30. 1. -  3. 2. 2017 

31. 1. úterý - předání vysvědčení proběhne 5. vyučovací hodinu. Děvčatům odpadají pracovní činnosti a chlapcům informatika. PEVNÉ DESKY, vysvědčení, prosím, vraťte do pondělí 6. 2. Nesmí být nijak poškozené či pomačkané kvůli dotisku červnového vysvědčení, proto buďte nanejvýše opatrní !!!

Matematika

 • obvod a obsah čtverce a obdélníku
 • příští týden stále geometrie (osová souměrnost)
 • 31. 1.  testy KALIBRO (ČJ, Ma), Aj si napíší později v hodině Aj


Český jazyk
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • podstatná jména hromadná, pomnožná, látková
 • vzor předseda, soudce - rod mužský
 • oslovení 5. pádem
 • ve středu 1. 2.  třídní kolo  soutěže Pražské poetické setkání, umět zpaměti báseň 

Vlastivěda
 • Střední Čechy - práce s mapou, povrch, vodstvo, hospodářství, rekreace
 • domácí úkol na 13. 2.  projekt Praha známá i neznámá - vypracovat na zadané téma referát (poloha, vznik, zajímavosti, legendy, stručná historie místa), obrázek (může být i kreslený), uvítám i fotografii z návštevy místa (lze poslat na můj email). STRUČNĚ, JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ - vlastní slova, žádné opisování  !!! 

Přírodověda
 • Česká republika - oblast mírného pásu

Informace pro rodiče
 • 3. 2.  pololetní prázdniny
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).


úterý 24. ledna 2017

23. 1. -  27. 1. 2017
Vzhledem k tomu, že se mi stále ještě nedaří se zcela zotavit, budou mít, bohužel, ještě tento týden děti zastupování. 
Děkuji za pochopení. P. Balcárková

ČJ - podstatná jména, vzory rodu mužského, str. 64-76
M - obvod a obsah čtverce a obdélníku
Pd - Podnebné pásy
Vl - Praha


31. 1.  Třídní kolo Pražského poetického setkání, každý přednese zpaměti báseň vlastního výběru (odpovídající věku a 5. ročníku).
1.2.  Napíšeme si srovnávací testy Kalibro pro 5. ročníky žáků základních škol. Snad už se ve třídě potkáme v plném složení, momentálně je absence z důvodu nemocí vysoká.