úterý 23. května 2017

Probírané učivo 22. 5. -  26. 5. 2017 

Matematika
 • zlomky, výpočet částí z celku
 • ve čtvrtek otevřeme novou kapitolu "Desetinná čísla"
 • práce s daty - soustavy souřednic
Český jazyk
 • souvětí, větné vzorce (např. V1, že V2.)
 • grafické znázornění věty a jejích větných členů (zatím rozeznáváme členy: podmět, přísudek, přívlastek)
 • stále opakujeme přídavná jména a jejich koncovky
 • na páteční čtení nosí děti vlastní knihu

Vlastivěda
 • Evropa a vodstvo (oceány a moře už máme za sebou, čekají nás významné evropské řeky)
 • Ústní zkoušení u mapy: hledáme státy Evropy a jejich hlavní města, poznáváme oceány a moře Evropy, umíme rozlišit termín přímořský stát a vnitrozemský stát

Přírodověda
 • vylučovací soustava
 • v pondělí 29. 5. si 6. hodinu vezmeme přírodovědu
 • příští týden 1. 6. opakovací test na oběhovou a dýchací soustavu

Informace pro rodiče
 • ŠvP Poustky 5. - 9. 6. 
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 2. května 2017

Probírané učivo 2. 5. -  5. 5. 2017 

Matematika
 • jednotky objemu
 • opakování jednotek času, délky, hmotnosti
 • v dalším týdnu opakovací písemná práce za 3. čtvrtletí
Český jazyk
 • číslovky - druhy, skloňování
 • zopakujte přídavná jména, zájmena - i v ČJ doplníme sbírku čtvrtletních prací

Vlastivěda
 • Evropa - úvod

Přírodověda
 • trávicí soustava, vylučovací soustava

Informace pro rodiče
 • 9. 5. dopravní hřiště
 • 10. 5. Český den proti rakovině a akce RUN and HELP, informace na letácích ve vestibulu školy a na chodbách. Prosím, zapojte se.
 • 18. 5. fotografování tříd
 • ŠvP Poustky 5. - 9. 6. 
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 26. dubna 2017

Probírané učivo 24. 4. -  28. 4. 2017 

Matematika
 • povrch krychle a kvádru, síť
 • jednotky délky a času
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem - v pátek prověrka
Český jazyk
 • číslovky - druhy, skloňování
 • opakování zájmen - středa test

Vlastivěda
 • Brno, střední a jižní Morava

Přírodověda
 • hodina z důvodu ekoakce odpadá

Informace pro rodiče
 • 27. 4. Den Země - ekoprogram na Havlíčkově námestí. Sraz ráno v 8.00 ve třídě, s sebou do batohu svačinu, pití, deštník nebo pláštěnku .... hlavně se obléknout podle počasí, pravděpodobně bude chladněji a celé dopoledne budeme venku ! Nepromokavé boty !
 • ŠvP Poustky 5. - 9. 6. 
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 12. dubna 2017

Probírané učivo 18. 4. -  21. 4. 2017 


Matematika
 • povrch krychle a kvádru, síť
 • jednotky délky a času
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem
Český jazyk
 • číslovky - druhy číslovek
 • opakování zájmen a přídavných jmen

Vlastivěda
 • Brno, střední a jižní Morava

Přírodověda
 • test - třídění živých organizmů (kapitola v učebnici)

Informace pro rodiče
 • 19. 4. dopravní hřiště, odcházet od školy budeme v 8.00, s sebou batoh s pitím a svačinou (penál ano, učení nepotřebujeme, matematiku si necháme v úterý ve škole). Nezapomeňte ale na věci na tělocvik.
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 5. dubna 2017

Probírané učivo 3. 4. -  7. 4. 2017 


Matematika
 • tělesa, povrch krychle a kvádru, síť
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • stavby z kostek
Český jazyk
 • zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmen "já, ty, se, my, vy"
 • pravopis "sebou" a "s sebou"

Vlastivěda
 • severní Morava

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava, test

Informace pro rodiče
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 29. března 2017

Probírané učivo 27. 3. -  31. 3. 2017 


Matematika
 • tělesa, povrch krychle a kvádru
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy, v pátek test
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmene "já"
 • procvičujeme přídavná jména
 • stupňování přídavných jmen

Vlastivěda
 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava

Informace pro rodiče
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 20. března 2017

Probírané učivo 20. 3. -  24. 3. 2017 


Matematika
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • procvičujeme přivlastňovací přídavná jména
 • opakujeme psaní i/y podle vzorů MLADÝ, JARNÍ
 • stupňování přídavných jmen
 • zájmena mě /mně

Vlastivěda
 • ve čtvrtek 23. 3. opakovací práce ze severních a západních Čech (podle sešitu a učebnice)
 • jižní Čechy

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava

Informace pro rodiče
 • rodičovská schůzka 21. 3. od 18. 00 ve třídě 5. A 
  • vybíráme 1700 Kč na ŠvP
  • 5.6.  sraz v 7. 30 v ulici Na Balkáně (křižovatka ulic Na Balkáně a K Lučinám)
  • návrat 9. 6. kolem poledne, nutné nahlásit případné obědy a přechod do odpolední družiny
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8. Cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).