středa 21. září 2016

Probírané učivo 19. 9. - 23. 9. 2016

Matematika
 • opakování učiva 4. ročníku, násobilka a s ní spojené písemné násobení a dělení
 • převody jednotek délky a času
 • na příští týden nachystejte pomůcky na geometrii 

Český jazyk
 • předpony roz-, bez-, ob-, v-, pod-, nad-
 • opakování učiva 4. ročníku - VS, koncovky podstatných jmen, shoda PsP
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)

Přírodověda
 • člověk a neživá příroda

Vlastivěda
 • vláda  Marie Terezie a Josefa II. , národní obrození, vynálezy
 • v pondělí 26.9. test (učit se podle myšlenkových map v sešitě)
Informace pro rodiče
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • ve středu dětem končí vyučování v 11.40, ale na oběd chodí družinové děti až ve 12. 35. Počítejte s tím v případě vyzvedávání.
 • prosím o důkladnou kontrolu vlasů - stále řešíme opakovaný výskyt vší, ve škole proběhla dezinsekce, rušíme ručníky, tělocvik je nutné brát domů (tenisky lze ve třídě ponechat, proto bude fajn je dát do zvláštního sáčku/tašky)
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • Martinské čtení 10.11.
 • 18. 11. ředitelské volno
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • pozor na správně zadané platby pro družinu a jídelnu (stále se objevují chyby), nutnost uvádět VS
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • od října sběr starého pečiva a papíru
 • koncem listopadu bude do ŽK zapsán dotaz k případnému zájmu o víceleté gymnázium
Jsem moc vděčná za spoustu nových čistých papírů a kapesníků, kterými jsme teď na dobu podzimu a zimy velmi dobře zásobeni, a vůbec bych zde ráda poděkovala všem rodičům za dosavadní bezvadnou spolupráci. 


Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

čtvrtek 15. září 2016

15. 9. Komunitní zahrada na Smetance ... do záložky Akce a fotografie přidány nové fotky a info o programu.

pátek 9. září 2016

Probírané učivo 12. 9. - 16. 9. 2016

Matematika

 • opakování učiva 4. ročníku, učebnice str. 5 - 8 (sčítání, odčítání, dělení, násobení, rozvinutý zápis čísel, číselné řady)

Český jazyk

 • stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka
 • předpony roz-, bez-
 • opakování učiva 4. ročníku - VS, koncovky podstatných jmen, shoda PsP
 • mimočítanková četba Robinson Crusoe (kniha ze školní knihovny)

Přírodověda

 • průřezové téma Mezilidské vztahy
 • člověk a neživá příroda

Vlastivěda

 • vláda Josefa II. , české země za Rakouska-Uherska, národní obrození, vynálezy
Informace pro rodiče
 • 15. 9. Exkurze do komunitní zahrady Smetanka, odchod ze školy v 8.40. Program Uzavřený cyklus jídla. OBSAH PROGRAMU : od talíře ke kompostu a zase zpět. A jak to funguje v otevřeném vnitrobloku, kde nežijí jen lidé? Ochutnáme jídlo z cyklu, ukážeme si sběr dešťové vody a hospodaření s ní. A zjistíme, jak jednoduché to může být i ve městě. Podle sezóny se naučíme rozpoznávat jedlé rostliny a zjistíme, co můžeme sklidit ještě na podzim.
 • 20. 9. se konají u nás ve třídě v 18.00 třídní schůzky (tř.důvěrníci v 17.30 v učebně 2.A). Vybírat budeme příspěvek do KPŠ 300 Kč.
 • 15. 11. Planetárium, program Pohyby Země od 9.00. Odchod od školy bude upřesněn. http://www.planetarium.cz/?p=7046
 • ve středu dětem končí vyučování v 11.40, ale na oběd chodí družinové děti až ve 12. 35. Počítejte s tím v případě vyzvedávání.


Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

čtvrtek 1. září 2016

Aktuality z 1. dne

A je to tady !
Důležité úkoly pro rodiče a žáky - stručně:
 • přihláška do družiny v pondělí 5. 9.  !!! 
 • NEDRUŽINOVÉ DĚTI : prosím do ŽK do Jiných sdělení informaci o tom, jak bude Vaše dítě chodit domů (samo po obědě, bez oběda, v doprovodu kohosi apod.)
 • doplňte společně informace na 1.str. ŽK, změny mi, prosím, ještě raději osobně zdůrazněte, je to tak pro mě snazší, děkuji
 • rodiče prosím  v ŽK o podpis Školního řádu a vlepených informací, důležité, budu kontrolovat
 • TF 600 Kč
 • kufřík na Vv, lepidlo, nůžky
 • připravit pomůcky na G
 • nejpozději v pondělí 5.9. přinést věci na Tv 
 • krabička kapesníků a pokud máte možnost tak i papíry, buďz jedné strany popsané nebo moc rádi budeme i za čisté (ty šetřívám), také děkuji
Musím říct, že všichni jsou za ty dva měsíce zase nějak větší, vypadají krásně odpočinutě a moc jim to sluší.  :-) 
Je to báječná parta !!! 
Takže : novému školnímu roku 2016 / 2017 zdar !

úterý 30. srpna 2016

Čas vrátit se do školy !

Čas vrátit se do školy !!!

Prázdniny nám utekly jako voda a my už se na Vás těšíme ve škole.  No, a protože předpověď vypadá velice příznivě, sejdeme se ve čtvrtek 1. září opět na školním hřišti nejpozději v 7. 55 u naší cedulky 5. A.
Od 8 hodin začíná slavnostní nástup našich malých prvňáčků a mávat budeme i mladší sestřičce Vendulky, Denisce Tošerové, která nastupuje do 1.B, a Jonáškovi Vodňanskému do 1. C.

POZOR !!! VSTUP DO ŠKOLY BUDE KVŮLI PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCI UMOŽNĚN POUZE BOČNÍ BRANKOU POD JÍDELNOU (u dětského pískoviště). Děkujeme za pochopení.

1. 9.   Od 8.00 slavnostní přivítání na školním hřišti, poté se přesuneme do tříd do 8.45. Prosím, aby děti byly informovány o tom, zda jdou nebo nejdou do družiny, případně na oběd, budu psát seznamy.  Pokud po ukončení mají jít samy domů, musí mít od rodičů napsaný lístek !!! Děkuji.

2. 9.  Výuka do 11.40, rozdávání učebnic, sešity jsou objednané. Již noste pomůcky : výtvarný kufřík se standardním obsahem (vodovky, tempery, štětce, hadřík, kelímek), rozhodně nůžky a lepidlo, pastelky, fixy. Na geometrii bude potřeba opět pravítko 30 cm, trojúhelník, tužka č. 3. Také si, prosím, doneste podepsaný ručník (přes prázdniny tam zůstaly družinové, ty vám předám k vyprání) a TĚLOCVIK !  Buďte připraveni podle počasí i na možnost výběhu ven. Žáci jsou již rozděleni na dívky (paní učitelka Hana Kotvaldová) a chlapce, ty zocelí pan učitel Tomáš Novák (tř.učitel 4. B), kterého budou mít i na pracovní činnosti. Dívčí pracovní tým povedu já. Anglický jazyk v pátých ročnících je rozdělen mezi čtyři vyučující, skupinky jsou již namíchány napříč třídami a bude v nich tedy méně žáků než v klasické třídě. Zprávu o konkrétním učiteli obdržíte do pátku. Vyučující Hv a Vv zůstávají.

Od 5. 9. jedeme podle rozvrhu, děti ho obdrží v pátek vytisknutý. V žákovských knížkách doplňte první stranu, pokud je nějaká změna, ještě na ni raději, prosím, upozorněte, hlavně na telefonní čísla. Na konci ŽK rodiče podepíší Školní řád a v Jiných sděleních nalepené informace.
Také začínáme chodit na velké přestávky ven.

Do třídního fondu budu vybírat 600 Kč, vyúčtování minulého školního roku probereme na třídní schůzce, viz info níže.

A jako každý rok prosím o papíry (jsme na nule), případně jiné materiály a tipy na aktivity. Děkuji !

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2016 (středa, čtvrtek)
Ředitelské volno 18. 11. 2016 (pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 (pátek) – 2. 1. 2017 (pondělí)
(vyučování začíná v úterý 3. 1. 2017)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017 (pátek)
Jarní prázdniny 13. 3. – 19. 3. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. a 14. 4. 2017 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 1. 7. 2017 (sobota) – 1. 9. 2017 (pátek)
(školní rok 2017/2018 začne v pondělí 3. 9. 2017)

Třídní schůzky:

20. 9. 2016
6. 12. 2016 (konzultace + vánoční jarmark)
21. 3. 2017

Tento rok se Vám budou věnovat:

M, ČJ, Vl, Pd, Pč (dívky)  Pavla Balcárková
Aj - J. Štěpánková, M. Šíp, P. Peklo, K. Karasová
Tv - H. Kotvaldová (dívky), T. Novák (chlapci)
Informatika (zkratka In) - L. Kroc
Pč (chlapci) - T. Novák
Hv - V. Hovančíková
Vv - F. Fialková

Také bych ráda vyřídila veliké pozdravy od Anežky Hornové, která se s rodinou již přesunula za oceán do USA a moc a moc Vás všechny zdraví. Do školy prý ještě nechodí, ale určitě nám později pošle fotografii nových spolužáků. Teď se, bohužel, zotavuje z akutní operace slepého střeva, popřejme ji tedy brzké uzdravení ... Anežko, pro Tebe ... pátek 1. července 2016

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny a ještě jednou  moc a moc děkuju za krásné květiny a dárky. 
Pokud někdo z Vás, rodičů, má pěknou fotku ze závěrečného nastoupení na hřišti, prosím, pošlete mi ji na email, ráda jim sem přidám. 

Poslední dny v srpnu sem nahlédněte, pravděpodobně napíšu nové informace k 5. ročníku. 

Tak ahoj (a nashledanou), užijte si bazény, moře, hory a výlety a opatrujte se, ať se v pořádku v září opět sejdeme u nás ve 4. patře :o). 
pondělí 20. června 2016

Probírané učivo 20. 6. - 30. 6. 2016

Matematika
 • rozšiřující učivo Římské číslice, opakování probraného učiva
Český jazyk
 • Souvětí, vzorec souvětí, psaní přímé řeči, opakování probraného učiva
AJ
 • opakování
Přírodověda
 • Ochrana přírody
Vlastivěda
 • Josef II., baroko
Informace pro rodiče
 • Od nového školního roku budou obědy zdraženy o 2 Kč.
 • Už postupně kontrolujte učebnice (a jejich stav).
 • 21. 6. dopravní hřiště, s sebou batoh, pití, svačinu a penál.

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).