středa 12. dubna 2017

Probírané učivo 18. 4. -  21. 4. 2017 


Matematika
 • povrch krychle a kvádru, síť
 • jednotky délky a času
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem
Český jazyk
 • číslovky - druhy číslovek
 • opakování zájmen a přídavných jmen

Vlastivěda
 • Brno, střední a jižní Morava

Přírodověda
 • test - třídění živých organizmů (kapitola v učebnici)

Informace pro rodiče
 • 19. 4. dopravní hřiště, odcházet od školy budeme v 8.00, s sebou batoh s pitím a svačinou (penál ano, učení nepotřebujeme, matematiku si necháme v úterý ve škole). Nezapomeňte ale na věci na tělocvik.
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 5. dubna 2017

Probírané učivo 3. 4. -  7. 4. 2017 


Matematika
 • tělesa, povrch krychle a kvádru, síť
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • stavby z kostek
Český jazyk
 • zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmen "já, ty, se, my, vy"
 • pravopis "sebou" a "s sebou"

Vlastivěda
 • severní Morava

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava, test

Informace pro rodiče
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 29. března 2017

Probírané učivo 27. 3. -  31. 3. 2017 


Matematika
 • tělesa, povrch krychle a kvádru
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy, v pátek test
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmene "já"
 • procvičujeme přídavná jména
 • stupňování přídavných jmen

Vlastivěda
 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava

Informace pro rodiče
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8., cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 20. března 2017

Probírané učivo 20. 3. -  24. 3. 2017 


Matematika
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • procvičujeme přivlastňovací přídavná jména
 • opakujeme psaní i/y podle vzorů MLADÝ, JARNÍ
 • stupňování přídavných jmen
 • zájmena mě /mně

Vlastivěda
 • ve čtvrtek 23. 3. opakovací práce ze severních a západních Čech (podle sešitu a učebnice)
 • jižní Čechy

Přírodověda
 • Lidské tělo - kostra a svalová soustava

Informace pro rodiče
 • rodičovská schůzka 21. 3. od 18. 00 ve třídě 5. A 
  • vybíráme 1700 Kč na ŠvP
  • 5.6.  sraz v 7. 30 v ulici Na Balkáně (křižovatka ulic Na Balkáně a K Lučinám)
  • návrat 9. 6. kolem poledne, nutné nahlásit případné obědy a přechod do odpolední družiny
 • nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. (schváleno MŠMT pro celou ČR)
 • opět možnost účasti na příměstském táboře pod vedením paní učitelky Trnkové od 21. 8. - 25. 8. Cena 1 150 Kč
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

pondělí 27. února 2017

Probírané učivo 27. 2. -  3. 3. 2017 

Matematika
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení

Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory MLADÝ, JARNÍ, PŘIVLASTŇOVACÍ
 • stále budeme psát průběžně kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP a VS

Vlastivěda
 • severní Čechy

Přírodověda
 • Člověk je součástí přírody

Informace pro rodiče
 • jarní prázdniny 13. - 17. 3. 2017
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

úterý 21. února 2017

Probírané učivo 20. 2. -  24. 2. 2017 

Matematika
 • písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem (píšeme kontrolní pětiminutovky)
 • dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
 • opakování obsahu a obvodu obdélníku a čtverce - slovní úlohy
 • zajímavá matematika - neobvyklé slovní úlohy či cvičení
Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory MLADÝ, JARNÍ, PŘIVLASTŇOVACÍ
 • stále budeme psát průběžně kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP a VS

Vlastivěda
 • Východní Čechy
 • v pondělí 27. 2.  opakovací test na východní Čechy

Přírodověda
 • Třídění živých organizmů

Informace pro rodiče
 • jarní prázdniny 13. - 17. 3. 2017
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).

středa 15. února 2017

Probírané učivo 13. 2. -  17. 2. 2017


Matematika
 • písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
 • pamětné násobení a dělení (i se zbytkem) - např. 8.5, 46:7, 17.6,  30.5, 420:6 , píšeme testy
 • dělení dvojciferným dělitelem (pozor, dopočítáváme - používáme pouze zkrácený zápis)
Český jazyk
 • Přídavná jména, jejich druhy, vzory
 • stále budeme psát kontrolní cvičení na koncovky PJ, shodu PSP

Vlastivěda
 • nová kapitola "Východní Čechy"
 • projekt Praha známá i neznámá - vypracovat na zadané téma referát (poloha, vznik, zajímavosti, legendy, stručná historie místa), obrázek (může být i kreslený), uvítám i fotografii z návštevy místa (lze poslat na můj email). STRUČNĚ, JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ - vlastní slova, žádné opisování  !!! 

Přírodověda
 • Třídění živých organizmů

Informace pro rodiče
 • 16. 2. vzdělávací program na téma závislost, poté spěcháme na bruslení (10.30 - 11.00), s sebou pevné rukavice (minule měli někteří obyčejné látkové - jde o bezpečnost nikoli o zimu !), průkazku na tramvaj nebo lístek, čepice případně helma (ztlumení nárazu). Tento den nejsou potřeba žádné učební pomůcky.
 • z hygienických důvodů se používají pouze papírové ručníky
 • stravné - žáci 5. ročníků spadají již do II. kategorie, dostávají tedy oběd jako žáci 2.stupně, případné otázky zodpoví paní vedoucí jídelny
 • ŠvP Poustky  5. - 9. 6. 2017
 • zákaz používaní mobilů ve škole
 • každou středu sbíráme staré pečivo

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (každý týden ovoce, zelenina nebo ovocný džus).